Buyrun Beraber Oynayalım: Drama ve Doğaçlama Tiyatro

"Önce oyun vardı!" Johan Huizinga / Homo Ludens

Oyun, en basit veya en karmaşık formlarıyla, tarih boyunca, hayatın her alanında kültürün temel öğesi olarak varlığını sürdürmüştür.
Fakat modern çağlarla birlikte, artık oyun oynamaya pek vaktimiz yok. Çok meşgulüz, pek yoğunuz. Hayatı zenginleştiren bir unsur olarak oyun bizi terk etti edeli, hayatlarımız daha sıkıcı, daha renksiz, daha kasvetli.

Bu atölyenin amacı her şeyden önce ‘oyun’a, oyunsuluğa vurgu yaparak, ‘oyun’u geri çağırmak, onu yeniden hayatımızın bir parçası yapmaktır.

Yaratıcı/eğitsel drama; oyunu, tiyatronun unsurlarını ve doğaçlamayı (bazen grubun ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen hedefe yönelik olmak suretiyle) eğitim süreci açısından ele alır ve bu süreçte kullanılan bütün yaratıcı ve dramatik yaklaşımları ifade eder.
Oyun süreçlerindeki ve yaşam durumlarındaki dramatik anların uzmanlarca, grup içi etkileşim süreçleri içinde yaratılması, drama çalışmaları olarak nitelendirilmektedir.

Dramanın temel hedefleri şöyledir:
- Dikkat becerisini ve konsantrasyonu geliştirmek,
- Bedeni tanımak,
- Bedenin farklı olanaklarını keşfetmek,
- Bedensel duyarlılığı arttırmak,
- Duyuları geliştirmek,
- Özgüveni geliştirmek,
- Yaratıcılığı geliştirmek,
- İmgelem dünyasını, hayal gücünü geliştirmek
- Sosyal iletişim becerilerini geliştirmek,
- Toplum içinde kendini ifade etme becerisini geliştirmek,
- Farklı olana saygı duymayı öğrenmek,
- Bir olguyu veya olayı farklı bakış açılarından değerlendirebilmek,
- Hikâye kurma becerisini geliştirmek,
- Rol oynama, canlandırma ve kişileştirme becerilerini geliştirmek.

20. yüzyılın başından günümüze, yapılan drama çalışmaları sonucunda katılımcıların yaratıcılıklarının geliştiği, yaşama daha geniş bir perspektiften bakabildikleri, dış dünyayla, başka insanlarla daha sağlıklı ilişki kurabildikleri, grup içinde kendilerini daha iyi ifade edebildikleri, birlikte problem çözme becerilerinin geliştiği, bedenlerini daha işlevsel kullanabildikleri, konuşma ve hitabet yeteneklerinin geliştiği, kendilerini; kendi yeteneklerini daha yakından ve daha iyi tanıdıkları gözlemlenmiştir.  

Yukarıda bahsi geçen genel hedeflere giderken drama, insanın oyunla olan dolaysız, doğal, içgüdüsel ilişkisini kullanır. Katılımcı kendini oyun oynadığı ve oynadığı oyundan hem estetik, hem de yaratıcı haz aldığı bir süreçte bulur. Sürecin sonunda ise, katılımcı zihinsel ve bedensel olarak rahatlamış, yenilenmiş ve varsa belirlenen spesifik hedefe yönelik uyarılmış, aktive edilmiş, eğitilmiştir.  

Eğitmen:
Erkan Uyanıksoy

Atölye Tarihleri:
6 Şubat - 16 Mart arası her Çarşamba ve Cumartesi;
6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 Şubat ve 2, 6, 9, 13, 16 Mart.
(Toplam 12 gün)

Atölye Saatleri:
Çarşamba günleri 19:30 - 21:30 arası,
Cumartesi günleri 11:00 - 13:00 arası (sadece 16 Şubat Cumartesi günü atölyemiz 16:00 - 18:00 arasında yapılacaktır).
(Toplam 24 saat)

Atölye Yeri:
BeReZe Gösteri Evi (Adres: Lüleci Hendek Caddesi 20/A Beyoğlu, Istanbul)

Kimler Başvurabilir?
Herkes.
Lütfen başvuru için tiyatrobereze@gmail.com adresine mail gönderiniz.

Kontenjan:
Minimum 6, Maksimum 14.

Gelirken:
Çalışmalar için rahat kıyafetler getirmeniz tavsiye edilir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen tiyatrobereze@gmail.com adresine mail gönderiniz.