Erkan Uyanıksoy'la Oyunculuk Eğitimi

Erkan Uyanıksoy’la Oyunculuk Eğitimi 3 Ekim 2022 - 23 Aralık 2022 tarih aralığında, hafta içi her gün 9:00-11:00 arasında BeReZe Gösteri Evi’nde gerçekleşecektir.
Eğitim süresince öğrenciler 16 saat Oyun Araştırmaları, 16 saat Hareket Araştırmaları, 16 saat Mim Araştırmaları, 32 saat Hikâye Anlatma Teknikleri, 10 saat Stanislavski Sistemi - Teorik ve 30 saat Stanislavski Sistemi - Pratik derslerini alarak toplamda 120 saatlik bir oyunculuk eğitimini tamamlayacaktır. Derslerin içeriklerini ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz. Bu dersler haricinde öğrenciler verilen ödevler doğrultusunda bireysel ve grup çalışmaları da yapacaktır. 

Bu eğitimin amacı öğrencilerin öncelikle oyunsuluğu keşfetmelerini, bedensel farkındalıklarını geliştirmelerini ve oyunculuk serüvenlerinde her oyunda, her karakter çalışmasında uygulayabilecekleri spesifik teknikleri öğrenmelerini sağlamaktır.
Bu amaç doğrultusunda dersler birbirini tamamlayarak, öğrencilerin total bir eğitim almalarını sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
Derslerin hafta içi her gün ve sabah olması, üç aya yayılması ile eğitime katılan öğrencilerin kendilerini günbegün geliştirmesi, gelişimi takip edebilmesi ve düzenli bir disipline girmesi amaçlanmıştır.
Eğitimin hedef kitlesi aktif olarak oyunculuk yapan veya yapma arzusu duyan, kendini bu alanda geliştirmek isteyen insanlardır. 
Belirtilen amaçlara ulaşabilmek ve öğrencilerin gelişimini sağlamak için eğitmenin her bir öğrenciyle yakından ilgilenebilmesi öngürülmüş,  bu nedenle de kontenjan 10 kişiyle sınırlandırılmıştır.

Başvuru için, bir kısa özgeçmiş ve motivasyon mektubu yazarak tiyatrobereze@gmail.com adresine gönderiniz. Başvuruların değerlendirilmesi sonucu kayıt için size olumlu ya da olumsuz dönüş yapılacaktır.

DERSLER:

Oyun Araştırmaları (Drama ve doğaçlama dersi)

Önce oyun vardı!” Johan Huizinga / Homo Ludens

Bu ders Viola Spolin, Keith Johnstone ve Jacques Lecoq’un oyun ve doğaçlama çalışmalarını temel alır; oyunsuluğa, oyun hazzına, oyun yoluyla özgürleşmeye vurgu yaparak ‘oyun’u inceler, oyunu nasıl kurabileceğimizi ve geliştirebileceğimizi araştırır.  Ders, ortaya çıkan malzemenin estetik kalitesinden çok, oyuncuların kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ve zihinlerini kaplayan her türlü tortudan mümkün olduğunca sıyrılıp yaratıcı gizilgüçlerini ortaya koyabilecekleri bir alan açmayı hedefler.

Dersin ana başlıkları şöyledir:
- Isınma oyunları
- Ritmik hareket oyunları
- Algı oyunları
- İletişim oyunları
- Etkileşim oyunları
- Konsantrasyon oyunları
- İmgelem oyunları
- Gözlem oyunları
- Kendiliğindenlik
- Doğaçlama yoluyla sahne kurma

Hareket Araştırmaları (Feldenkraıs ve Lecoq temelli hareket dersi)

Oyunculuk eylem sanatıdır. Her eylem de hareket içerir. Bir eylemin biçimsel kalitesi hareketin temizliğine bağlıdır. Bu derste oyuncu, eyleminin biçimsel özü olarak hareket’i incelemeyi, eylemlerini hareket birimlerine ayırmayı, her bir birimi temizlemeyi öğrenecek ve Lecoq 19 Hareket üzerinden hareketin iki temel unsurunu; hareket’in boşluk’la ilişkisini ve hareket’in zaman’la ilişkisini araştıracaktır.

Dersin ana başlıkları şöyledir:
- Rahatlama çalışmaları
- Isınma çalışmaları
- Denge çalışmaları
- Koordinasyon egzersizleri
- Bedensel farkındalık (Feldenkrais çalışmaları)
- Enerji seviyeleri
- Eylemin yapı taşı olarak hareket araştırmaları
- Hareket birimlerinde temizlik çalışmaları
- Boşlukta beden (uzam araştırmaları)
- Zamanda beden (ritim ve tempo araştırmaları)
- Farklı türlerde uzam çalışmaları
- Lecoq 19 hareket
- Hareket montajı

Mim Araştırmaları (Corporeal Mime ve Pantomime Blanche dersi)

Bu derste öğrenciler gündelik ifadelerin, eylemlerin, jestlerin, hareketlerin ve duygusal tepkilerin teatral karşılığını, fiziksel ve kültürel kodlarını araştıracaktır.
Bu araştırmada öğrenciler iki temel teknikle tanışacaktır:
Corporeal Mime (Bedensel Mim) ve Pantomime Blanche (Beyaz Pandomim)

Dersin ana başlıkları şöyledir:
- Fix Point (Sabit Nokta) çalışmaları
- Olmayan nesnelerle çalışma
- Bedensel izolasyon egzersizleri
- Sözsüz ifade yöntemleri
- Pantomime Blanche egzersizleri
- Corporeal Mime egzersizleri
- Çizgi Mim egzersizleri
- Pantomime Blanche tekniğiyle küçük hikâyeler kurma
- Corporeal Mime tekniğiyle küçük hikâyeler kurma

Hikâye Anlatma Teknikleri (Sözlü ve sözsüz hikâye anlatıcılığı dersi)

Bu derste, Jacques Lecoq pedagojisi ve bu pedagojinin hikâye anlatıcılığına yaklaşımı temel alınmıştır. Bedenin olanaklarını kullanarak sözlü ve sözsüz öykü oluşturma teknikleri keşfedilecektir. 

Dersin ana hedefleri şöyledir:
- Anlatıcı - Seyirci ilişkisinin araştırılması
- Anlatıcı - Oyuncu - Oyun Kişisi katmanlarının araştırılması
- Hikâyenin imgelerini bedende, mekânda ve nesnede araştırmak
- Boş alanda atmosfer yaratmak
- Boş alanda mekân ve uzam oluşturmak
- Karakter ve tip yaratmak
- Pantomime Blanche tekniğiyle hikâye etmek
- Corporeal Mime tekniğiyle hikâye etmek
- Çizgi Mim tekniğiyle hikâye etmek
- Obje Tiyatrosu tekniğiyle hikâye etmek
- Anlatıcı Beden’i hikâyenin kendisine dönüştürmek.

Stanislavski Sistemi (Teorik)

Bize oyunculuk sanatının gramerini hediye eden ve tiyatro tarihinin belki de en yanlış anlaşılmış tiyatro insanı aslında bize ne anlatıyor?

Atölyede ele alınacak ana başlıklar şöyledir:
- Neden bir metoda ihtiyaç duyuldu?
- Stanislavski'nin 'sistem'i oluşturma yolculuğu
- Oyuncunun işi nedir?
- Oyunculuk sanatının temel kavramları
- Oyuncunun çalışma sahaları
- Eylem, hareket, istek, amaç, üstün amaç, uzay, uzam, zaman, ritim, tempo... Sahi bu kavramlar ne demek ve oyuncu bunlarla nasıl çalışır?
- Oyunculuk sanatına bilimsel yaklaşım mümkün müdür?
- Sistem'in aşamaları
- Sistem'in çalışma prensipleri
- Vasili Toporkov'un 'sistem'le imtihanı
- Erkan Uyanıksoy'un 'sistem'le imtihanı
- Sistem hâlâ çağdaş mı?
- Sistem belirli tarz oyunculuklar için mi geçerli sadece?
- Sistem'i her metne, her karaktere uygulamak mümkün mü?
- Stanislavski'de neyi yanlış anlıyoruz?
- Sistem'i nasıl geliştirebiliriz?
- Stanislavski'den kurtulmak mümkün mü?

Stanislavski Sistemi (Pratik)

Bu derste katılımcılar Stanislavski Sistemi’nde bahsi geçen -aşağıdaki- kavramları uygulamalı egzersizlerle deneyimleyecek, Sistem’in aşamalarını bir metin üzerinden sahnede -yaparak- ineceleme fırsatı yakalayacak ve nihayet bir karakterin fiziksel inşaası üzerine çalışacaktır.

- Eylem (eylem birimleri, bölümleme)
- Hareket
- Amaç
- Üstün amaç
- İstek
- Engel ve çatışma
- Enerji (oyunsuluk ve teatral gerçeklik)
- Hareket ve boşluk ilişkisi
- Hareket ve zaman ilişkisi
- Ritim ve tempo
- Bedensel ve zihinsel rahatlama
- Konsantrasyon ve dikkat çemberleri
- İmgelem (oyuncu hayal gücünü nasıl tetikleyebilir?)
- Tepki (oynama, reaksiyon göster)
- Organik tepki (kendiliğindenlik)
- Otantik tepki (karaktere ait otantik tepkiye nasıl ulaşırız?)
- Davranış (eylemler bütünü olarak karaktere ait tutumun oluşması)
- Dizip-geçen-eylem (Through action)