Hikâyeden Memurlar

"Hikâyeden Memurlar" N.V.Gogol’ün "Burun", "Palto" ve "Müfettiş" adlı eserlerinden uyarlanmıştır. Hikâye anlatıcılığı ile fiziksel tiyatro unsurlarının bir araya getirildiği bu oyunda iki oyuncu boş bir sahnede, beden ve sesleri haricinde hiçbir sahne elementi (dekor, kostüm, aksesuar vs) kullanmadan Gogol’ün memurlarını hikâye ederler ve oynarlar.

Gogol’ün bu üç eserini tek oyunda bir araya getiren üst başlık ‘memurlar’dır. Çeşit çeşit memurlar; üst rütbeliler, alt rütbeliler, yukardakiler, aşağıdakiler... Küçük memurların ‘büyük’ hayalleri, büyük memurların ‘küçük’ hesapları... Rusya’nın çetin bürokrasisinde yaşam savaşı veren memurcuklar.

"Hikâyeden Memurlar"da tercih edilen minimalizm hem oyuncuların yarattığı dünyada seyircinin hayal gücüne bir çağrıdır; hem de saf, arı, yalansız ve oyuncuya güvenli sular bırakmayan bir oyun/hikâye için oyuncuya bir meydan okumadır. Ya da ve belki de oyuncunun hikâyeye ve kendine bir meydan okumasıdır. Bu doğrultuda, oyunun barındırdığı fiziksellik de tiyatronun vazgeçilmez ve tek başat unsuruna, yani oyuncunun sahne üzerindeki fiziksel varoluşuna vurgu yaparak, anlamın ve alt metnin –çoğu zaman imgesel ve mecazi olan- eylem (aksiyon) yoluyla su yüzüne çıkmasını amaçlar.

Yazan Nikolay Vasilyeviç Gogol
Uyarlayan & Oynayan Elif Temuçin & Erkan Uyanıksoy
Supervisor Ole Brekke & Janusz Komodowski
Afiş Tasarım Aslı Örge
Süre 50 dakika
Prömiyer 22 Ekim 2011, İstanbul