Oyun Araştırmaları: Oyunculukta Doğaçlama Atölyesi

“Önce oyun vardı!” Johan Huizinga / Homo Ludens

Bu atölye Viola Spolin, Keith Johnstone ve Jacques Lecoq’un oyun ve doğaçlama çalışmalarını temel alır; oyunsuluğa, oyun hazzına, oyun yoluyla özgürleşmeye vurgu yaparak ‘oyun’u inceler, oyunu doğaçlama yoluyla nasıl kurabileceğimizi ve geliştirebileceğimizi araştırır. Atölye, ortaya çıkan malzemenin estetik kalitesinden çok, oyuncuların kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ve zihinlerini kaplayan her türlü tortudan mümkün olduğunca sıyrılıp yaratıcı gizilgüçlerini ortaya koyabilecekleri bir alan açmayı hedefler.

Atölyenin ana başlıkları şöyledir:
- Isınma oyunları
- Ritmik hareket oyunları
- Algı oyunları
- İletişim oyunları
- Etkileşim oyunları
- Konsantrasyon oyunları
- İmgelem oyunları
- Gözlem oyunları
- Kendiliğindenlik
- Doğaçlama yoluyla sahne kurma

Eğitmen: Erkan Uyanıksoy
Tarih & Saat:
12 ve 13 Ağustos 10:00 - 12:30 + 13:00 - 15:30
14 ve 15 Ağustos 19:00 - 22:00
Toplam: 4 gün / 16 saat
Kontenjan: 12 kişi
Yer: BeReZe Gösteri Evi
Adres: Lüleci Hendek Cd 20/A Beyoğlu

Bilgi ve başvuru için: tiyatrobereze@gmail.com